Uskutočnené dražby

/Uskutočnené dražby
­

Dražba rodinného domu v Hurbanove

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Hurbanovo, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Hurbanovo , Katastrálne územie Hurbanovo ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 1647 o výmere 331 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 1648/1 o výmere 150 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 1648/2 o výmere 142 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 415, na parcele číslo 1648/1, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Vrbová nad Váhom

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Vrbová nad Váhom, okres Komárno
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrbová nad Váhom, obec Vrbová nad Váhom, okres Komárno, zapísané na LV č. 499: - byt č. 2, nachádzajúci sa na 1.poschodí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 723/3556, - nebytový priestor č. 2 – garáž, nachádzajúci sa na prízemí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 166/3556,
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Jelka

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Jelka, okres Galanta
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1706 vedené Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, pre Okres Galanta, Obec Jelka , Katastrálne územie Jelka ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 1580/4 o výmere 644 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 1580/6 o výmere 697 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 78, na parcele číslo 1580/4, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Moča

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Moča, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 360 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Moča , Katastrálne územie Moča, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 3360/35 o výmere 286 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 3360/60 o výmere 1246 m2, druh pozemku: Vinice Stavby - súpisné číslo 281, na parcele číslo 3360/35, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Imeľ

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Imeľ, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 381 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Imeľ , Katastrálne územie Imeľ ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 295 o výmere 1579 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 317, na parcele číslo 295, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Bátorové Kosihy

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Bátorové Kosihy, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3460 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Bátorové Kosihy, Katastrálne územie Bátorové Kosihy ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 1495/11 o výmere 302 m2, druh pozemku: Záhrady parcelné číslo 1495/18 o výmere 1228 m2, druh pozemku: Záhrady parcelné číslo 1496/1 o výmere 324 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 1496/2 o výmere 93 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 692, na parcele číslo 1496/2, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Kolíňany

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Kolíňany, okres Nitra
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Kolíňany, obec Kolíňany, okres Nitra: • zapísané na LV č. 332: - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 407 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - Stavba – rodinný dom so súpisným č. 190, postavená na parcele č. 407, • zapísané na LV č. 256: - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 408/1 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria pod B1 vo veľkosti 1/2
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Marcelová

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Marcelová, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Krátke Kesy, obec Marcelová, okres Komárno, zapísané na LV č. 1398: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: - s parcelným číslom 1883/102 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - s parcelným číslom 1883/103 o výmere 643 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 281, postavená na parcele č. 1883/102
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Modrany

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Modrany, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Modrany, obec Modrany, okres Komárno, zapísané na LV č. 92: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -s parcelným číslom2053/10 o výmere 507m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -s parcelným číslom 2053/16 o výmere 252 m2, druh pozemku: vinice -s parcelným číslom 2053/17 o výmere 458 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 258, postavená naparcele č. 2053/10.
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Horná Štubňa

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648, vedené Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor, pre Okres Turčianske Teplice, Obec Horná Štubňa, Katastrálne územie Horná Štubňa, ako: Rodinný dom so súpisným číslom 103, postavený na parcele KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1032, druh pozemku: orná pôda, o výmere 540 m2 , vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1033, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2, vlastnícky podiel 1/1 Pozemok parcela KN – C č. 1034/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2, vlastnícky podiel 1/1
1 marec, 2016|Categories: , , |