Rodinný dom

/Rodinný dom
­

Dražba spoluvlastníckeho podielu RD s príslušenstvom Turie

 • Dátum aukcie 15.02.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 112 000,00
 • Mesto Turie
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 rodinného domu
 • Popis dražby Dražba sa uskutočňuje v rámci likvidácie dedičstva v dedičskej veci po poručiteľovi menom Marta Chovanová, naposledy bytom Turie 532, ktorá zomrela 24.08.2014, v zmysle ustanovení § 207 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
13 január, 2023|Categories: , , |

Opakovaná dražba spoluvlastníckeho podielu RD Varín

 • Dátum aukcie 20.12.2022
 • Kolo dražby 2. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 7050,00
 • Mesto Varín
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 rodinného domu
7 december, 2022|Categories: , , |

Dražba spoluvlastníckeho podielu RD Varín

 • Dátum aukcie 10.11.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 9 400,00
 • Mesto Varín
 • Typ dražby spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 rodinného domu
12 október, 2022|Categories: , , |

Dražba spoluvlastníckeho podielu rodinného domu Divinka

 • Dátum aukcie 28.06.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 25 750,00
 • Mesto Žilina
 • Typ dražby Rodinný dom - spoluvlastnícky podiel 1/4
10 máj, 2022|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v okrese Trebišov

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 8.600,--
 • Mesto Boľ
 • Typ dražby dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 244 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Boľ , Katastrálne územie Boľ, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 491 o výmere 540 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 492 o výmere 570 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 177, na parcele číslo 491, Rodinný dom
20 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v okrese Humenné

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 10.000,--
 • Mesto Jabloň
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 59 vedené Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, pre Okres Humenné, Obec Jabloň , Katastrálne územie Jabloň, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 418 o výmere 392 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 419 o výmere 525 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 420 o výmere 312 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 7, na parcele číslo 419, Rodinný dom
20 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v okrese Topoľčany

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 2.310,--
 • Mesto Nitrianska Blatnica
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 28 vedené Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor, pre Okres Topoľčany, Obec Nitrianska Blatnica, Katastrálne územie Nitrianska Blatnica, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 20/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 21/1 o výmere 89 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 21/3 o výmere 66 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 22 o výmere 68 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 169, na parcele číslo 21/3, Rodinný dom
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba domu v rekonštrukcii v okrese Rimavská Sobota

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 4.540,--
 • Mesto Širkovce
 • Typ dražby dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 285 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Širkovce, Katastrálne územie Širkovce, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 67/4 o výmere 267 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 67/5 o výmere 251 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 186, na parcele číslo 67/4, Rodinný dom
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu okres Trebišov

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1, kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 11.900,--
 • Mesto Veľký Horeš
 • Typ dražby dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 85 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Veľký Horeš , Katastrálne územie Veľký Horeš, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 30 o výmere 492 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 45/1 o výmere 703 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 324, na parcele číslo 30, Rodinný dom
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Klenovec okres Rimavská Sobota

 • Dátum aukcie 16.05.2016
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 3 380,00 Eur
 • Mesto Klenovec
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 625 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Klenovec , Katastrálne územie Klenovec, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 22/2 o výmere 92 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 23 o výmere 103 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 49, na parcele číslo 22/2, Rodinný dom Spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B2 o veľkosti 1/2 ku nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 708 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Klenovec , Katastrálne územie Klenovec, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 22/3 o výmere 53 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
13 máj, 2016|Categories: , , |