WEMOVE INVESTMENT, a.s.

je dražobná spoločnosť, ktorá vnikla v roku 2005 a jej predmetom podnikania je okrem iného aj organizovanie dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Filozofia podnikania našej spoločnosti je založená na korektnej a profesionálnej spolupráci s klientom, t.j. s veriteľom, ale aj s dlžníkom, či s ďalšími subjektmi, ktoré vstupujú so do právnych a finančných vzťahov.

Špičkové profesionálne zázemie spoločnosti WEMOVE INVESTMENT, a.s., rozsiahle územné pokrytie a dokonalá znalosť miestnych reálií sú zárukou kvalitne odvedených služieb a následne aj spokojnosti našich klientov.