Banskobystrický kraj

/Banskobystrický kraj
­

Dražba administratívno-prevádzkovej budovy v Banskej Bystrici UPUSTENÉ OD DRAŽBY

 • Dátum aukcie 06.10.2016
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 248.000 Eur
 • Mesto Banská Bystrica
 • Typ dražby administratívno-prevádzková budova
 • Popis dražby Samostatne stojaca administratívno-prevádzková trojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysného tvaru sa nachádza na parc.č. 5339/10 v zastavanom území obce Banská Bystrica, miestna časť Srnková, v k.ú. Banská Bystrica. Prístup k hodnotenej nehnuteľnosti je z miestnej spevnenej komunikácie v správe Mesta Banská Bystrica a z vnútro - areálovej spevnenej komunikácie na pozemkoch parc. KN-C č.5339/43, zapísaných na LV č.5242, ku ktorým podľa LV prináležia spoluvlastnícke podiely. Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia: vstup, chodba, schodisko, kotolňa, skladové priestory. Dispozičné riešenie 2. nadzemného podlažia: chodba, schodisko, kancelárske miestnosti, sklady a sociálne zariadenia. Dispozičné riešenie 3. nadzemného podlažia: chodba, kancelárske miestnosti, sklady a sociálne zariadenia. Jedná sa o montovanú budovu, obdĺžnikového pôdorysu, riešenú ako trojtraktový skeletový systém s troma nadzemnými podlažiami o rozmeroch 24,60m*13,80m s konštrukčnou výškou jednotlivých podlaží 3,10m a 3,00m, osadená v upravenom mierne svahovitom teréne. Objekt bol podľa predložených podkladov vybudovaný v roku 1981, čomu zodpovedá aj súčasný technický stav budovy zistený na základe vykonanej obhliadky a použitý materiál pri výstavbe. V súčasnosti je budova využívaná pre súkromný sektor pre účely výroby štítkov a súčiastok využívaných v strojárskom priemysle.
6 september, 2016|Categories: , , |

Dražba domu v rekonštrukcii v okrese Rimavská Sobota

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 4.540,--
 • Mesto Širkovce
 • Typ dražby dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 285 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Širkovce, Katastrálne územie Širkovce, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 67/4 o výmere 267 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 67/5 o výmere 251 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 186, na parcele číslo 67/4, Rodinný dom
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Klenovec okres Rimavská Sobota

 • Dátum aukcie 16.05.2016
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 3 380,00 Eur
 • Mesto Klenovec
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 625 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Klenovec , Katastrálne územie Klenovec, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 22/2 o výmere 92 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 23 o výmere 103 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 49, na parcele číslo 22/2, Rodinný dom Spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B2 o veľkosti 1/2 ku nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 708 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Klenovec , Katastrálne územie Klenovec, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 22/3 o výmere 53 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 3 izbového bytu Okres Revúca obec Jelšava

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 7.400,–
 • Mesto Revúca
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby 3-izbový byt č.18 v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty chodby na 2. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu je 80,08 m2. V byte sú tri samostatné izby, samostatná kuchyňa, kúpeľňa spoločne s WC, chodba a špajza. Súčasťou bytu sú je aj samostatná pivnica situovaná v technickom čiastočne zapustenom podlaží bytového domu o ploche 5,10 m2 ktorá je započítaná do plochy bytu .
13 máj, 2016|Categories: , , |