Byt

/Byt
­

Dražba 3 izbového bytu Okres Revúca obec Jelšava

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 7.400,–
 • Mesto Revúca
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby 3-izbový byt č.18 v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty chodby na 2. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu je 80,08 m2. V byte sú tri samostatné izby, samostatná kuchyňa, kúpeľňa spoločne s WC, chodba a špajza. Súčasťou bytu sú je aj samostatná pivnica situovaná v technickom čiastočne zapustenom podlaží bytového domu o ploche 5,10 m2 ktorá je započítaná do plochy bytu .
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Bajka

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Bajka, okres Levice
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 254, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Bajka, Katastrálne územie Bajka, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2/2 o výmere 359 m2, V podiele 7892/70922 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 3-izbový byt č. 4 nachádzajúci sa na 2. poschodí Súpisné číslo bytového domu :44, vchod č. 44B Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 7892/70922
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Vrbová nad Váhom

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Vrbová nad Váhom, okres Komárno
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrbová nad Váhom, obec Vrbová nad Váhom, okres Komárno, zapísané na LV č. 499: - byt č. 2, nachádzajúci sa na 1.poschodí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 723/3556, - nebytový priestor č. 2 – garáž, nachádzajúci sa na prízemí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 166/3556,
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba bytu v obci Vrbová nad Váhom

 • Dátum aukcie 25.02.2016
 • Kolo dražby 2.
 • Najnižšie podanie (€) 11 625
 • Mesto Vrbová nad Váhom
 • Typ dražby Byt
26 január, 2016|Categories: , , |