• Nazov aukcie Dražba výrobných hál, častí monobloku so skladom v priemyselnej zóne Martina
 • Dátum aukcie 16.08.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 3.470.000,00 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 3.470.000,00 Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.790,88 Eur
 • Kraj Žilinský kraj
 • Mesto Martin
 • Typ dražby výrobná hala
 • Výmera pozemku 37892,00 Eur
 • Výmera podlahovej plochy
 • Popis dražby Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Martin, obec Martin v priemyselnej zóne. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, vrátane plynovodu. Sú situované v areály bývalého závodu Martin DIESEL Doprava – autobus, vlak, mestská doprava. Pozemky sú charakterizované ako zastavané plochy. Mesto Martin má 60000 obyvateľov. Areál, v ktorom sa nachádzajú hodnotené pozemky je situovaný v priemyselnej zóne. Budova „Výrobná hala“ č. s. 5405 na C-KN parc. č. 1314/2 – SO 123 Objekt je súčasťou veľkého monobloku, ktorý spolu s objektom SO 123 N na p.č. 1323/5, 45. Objekt bol vybudovaný a daný do užívania 1976. Dispozičné riešenie: 3 hlavné lode, zberné lode, v prístavbe zo severnej strane je administratívna časť 4 podlažná a v prístavbe z južnej strany je pomocná prevádza. Objekt v súčasnosti slúži ako veľkosklad náhradných dielov na automobily a motorových olejov. v objekte prevláda oceľová nosná konštrukcia, pričom u 3 och lodí, ako aj u 2 zberných lodí pri stĺpoch aj väzníkoch ide o priehradové konštrukcie, zastrešenie strešnými panelmi s tepelnou izoláciou a mäkkou krytinou, na streche na zbernej lodi pozdĺžny svetlík, na 3 lodiach priečne svetlíky, opláštenie na obvode i smerom k prístavku panelmi, deliace steny vo vnútri väčšinou murované, podlahy betónové s poterom. Okná kovové a copylit, vráta kovové a automaticky otvárané, dvere plechové, objekt vykurovaný, napojený na vodu a kanalizáciu, elektro svetelná aj motorická. Prístavok na severnej strane je 4. podlažný, má v priečnom smere odstup 1. rady stĺpov je 2,8m od osi stĺpov zbernej lode a ďalší modul je 6,0m. Táto prístavba má železobetónovú nosnú konštrukciu, na obvode obmúrovka a panely, fasáda zateplená so silikátovou omietkou, objekt po kompletnej rekonštrukcii. Prístavok na južnej strane má oceľovú konštrukciu s vnútornou radou stĺpov osadenou od stĺpov o 3,0m, potom je modul 12,0m. Väzníky sú priehradové a tvoria súčasné steny svetlíkov, ktoré sú situované vždy v párnom poli od okraja prístavby. Na spodnej hrane väzníkov je vytvorený plášť s VSŽ plechu. Budova „Výrobná hala“ č. s. 11146 na C-KN parc. č. 1323/5 a 1323/45 Objekt je súčasťou spomínaného monobloloku, ktorý spolu s objektom SO 123 na p.č. 1314/2. Objekt bol vybudovaný a daný do užívania 1981. Hlavná časť objektu je tvorená 3 loďami s priečnym rozponom 24,0 m, v pozdĺžnom smere 8 modulov po 12,0m, stĺpy na po 6,0 m, kolmo na tieto lode boli vytvorené tzv. zberné lode s priečnym modulom 18,0m, a ktoré prečnievajú mimo hlavných lodi o module 9,0m, na vonkajších stranách zberných lodí sú realizované prístavky. Dispozičné riešenie: je zhodné ako s objektom SO 123 až na južnú prístavbu, kde je riešená trafostanica a dielne, do výstupkov je privedená vlečka, ktorá nie je v súčasnosti využívaná. Trafostanica má oceľovú konštrukciu s typickým riešením trafostaníc, rozvodňa a v spojovacom module sú umiestnené hygienické zariadenia. Objekt v súčasnosti slúži ako veľkosklad náhradných dielov na automobily a motorových olejov. Technické riešenie: zhodné s objektom SO 123, len hlavné lode majú plnostennú oceľovú konštrukciu. Budova „Sklad“ č. s. 5410 na C-KN parc. č. 1323/3 Sklad slúži na skladovanie materiálov. Objekt je prízemný, z konštrukčného hľadiska ide o oceľový skelet, ktorý je opláštený vlnitým plechom bez zateplenia. Základy sú prefabrikované ( pätky a pásy ), chránené sú izolačnou prímurovkou z plných tehál a izoláciou Sklobitom. Krytinu tvorí vlnitý pozinkovaný plech. Objekt má nevyhovujúcu stropnú aj obvodovú konštrukciu. V sklade nie je rozvod vody, kanalizácie ani kúrenia, elektroinštalácia je svetelná. Objekt bol postavený v roku 1977. Budova „Obj. stáčacie miesto“ na C-KN parc. č. 1323/9 Sklad na parc.č. 1323/9 slúži na skladovanie materiálov . Objekt je prízemný, z konštrukčného hľadiska ide o oceľový skelet, ktorý je omurovaný tehlovým murivom hr. 30 cm. Základy sú betónové pásové, strop žb monolitický, strecha plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. V sklade nie je rozvod vody, kanalizácie ani kúrenia, elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Objekt bol postavený v roku 1980.
 • Predmet dražby 1. Pozemky: parc. č. register výmera druh pozemku 1314/2 C-KN 11724 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/3 C-KN 923 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/4 C-KN 259 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/5 C-KN 11898 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/6 C-KN 20 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/9 C-KN 60 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/21 C-KN 10197 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/22 C-KN 318 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/25 C-KN 1196 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/45 C-KN 572 m2 zastavané plochy a nádvoria 1323/53 C-KN 562 m2 ostatná plocha 3101/11 C-KN 163 m2 zastavané plochy a nádvoria 2. Stavby: popis stavby súp.č. stavba postavená na pozemku Výrobná hala 5405 C-KN č. 1314/2 Výrobná hala 11146 C-KN č. 1323/5 a C-KN č. 1323/45 Sklad 5410 C-KN č. 1323/3 Obj. stáčacie miesto bez súp.č. C-KN č. 1323/9
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Martin, obec Martin v priemyselnej zóne. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, vrátane plynovodu. Sú situované v areály bývalého závodu Martin DIESEL Doprava – autobus, vlak, mestská doprava. Pozemky sú charakterizované ako zastavané plochy. Mesto Martin má 60000 obyvateľov. Areál, v ktorom sa nachádzajú hodnotené pozemky je situovaný v priemyselnej zóne.

Budova „Výrobná hala“ č. s. 5405 na C-KN parc. č. 1314/2 – SO 123

Objekt je súčasťou veľkého monobloku, ktorý spolu s objektom SO 123 N na p.č. 1323/5, 45. Objekt bol vybudovaný a daný do užívania 1976. Dispozičné riešenie: 3 hlavné lode, zberné lode, v prístavbe zo severnej strane je administratívna časť 4 podlažná a v prístavbe z južnej strany je pomocná prevádza. Objekt v súčasnosti slúži ako veľkosklad náhradných dielov na automobily a motorových olejov. v objekte prevláda oceľová nosná konštrukcia, pričom u 3 och lodí, ako aj u 2 zberných lodí pri stĺpoch aj väzníkoch ide o priehradové konštrukcie, zastrešenie strešnými panelmi s tepelnou izoláciou a mäkkou krytinou, na streche na zbernej lodi pozdĺžny svetlík, na 3 lodiach priečne svetlíky, opláštenie na obvode i smerom k prístavku panelmi, deliace steny vo vnútri väčšinou murované, podlahy betónové s poterom. Okná kovové a copylit, vráta kovové a automaticky otvárané, dvere plechové, objekt vykurovaný, napojený na vodu a kanalizáciu, elektro svetelná aj motorická. Prístavok na severnej strane je 4. podlažný, má v priečnom smere odstup 1. rady stĺpov je 2,8m od osi stĺpov zbernej lode a ďalší modul je 6,0m. Táto prístavba má železobetónovú nosnú konštrukciu, na obvode obmúrovka a panely, fasáda zateplená so silikátovou omietkou, objekt po kompletnej rekonštrukcii. Prístavok na južnej strane má oceľovú konštrukciu s vnútornou radou stĺpov osadenou od stĺpov o 3,0m, potom je modul 12,0m. Väzníky sú priehradové a tvoria súčasné steny svetlíkov, ktoré sú situované vždy v párnom poli od okraja prístavby. Na spodnej hrane väzníkov je vytvorený plášť s VSŽ plechu.

Budova „Výrobná hala“ č. s. 11146 na C-KN parc. č. 1323/5 a 1323/45

Objekt je súčasťou spomínaného monobloloku, ktorý spolu s objektom SO 123 na p.č. 1314/2. Objekt bol vybudovaný a daný do užívania 1981. Hlavná časť objektu je tvorená 3 loďami s priečnym rozponom 24,0 m, v pozdĺžnom smere 8 modulov po 12,0m, stĺpy na po 6,0 m, kolmo na tieto lode boli vytvorené tzv. zberné lode s priečnym modulom 18,0m, a ktoré prečnievajú mimo hlavných lodi o module 9,0m, na vonkajších stranách zberných lodí sú realizované prístavky. Dispozičné riešenie: je zhodné ako s objektom SO 123 až na južnú prístavbu, kde je riešená trafostanica a dielne, do výstupkov je privedená vlečka, ktorá nie je v súčasnosti využívaná. Trafostanica má oceľovú konštrukciu s typickým riešením trafostaníc, rozvodňa a v spojovacom module sú umiestnené hygienické zariadenia. Objekt v súčasnosti slúži ako veľkosklad náhradných dielov na automobily a motorových olejov. Technické riešenie: zhodné s objektom SO 123, len hlavné lode majú plnostennú oceľovú konštrukciu.

Budova „Sklad“ č. s. 5410 na C-KN parc. č. 1323/3

Sklad slúži na skladovanie materiálov. Objekt je prízemný, z konštrukčného hľadiska ide o oceľový skelet, ktorý je opláštený vlnitým plechom bez zateplenia. Základy sú prefabrikované ( pätky a pásy ), chránené sú izolačnou prímurovkou z plných tehál a izoláciou Sklobitom. Krytinu tvorí vlnitý pozinkovaný plech. Objekt má nevyhovujúcu stropnú aj obvodovú konštrukciu. V sklade nie je rozvod vody, kanalizácie ani kúrenia, elektroinštalácia je svetelná. Objekt bol postavený v roku 1977.

Budova „Obj. stáčacie miesto“ na C-KN parc. č. 1323/9

Sklad na parc.č. 1323/9 slúži na skladovanie materiálov . Objekt je prízemný, z konštrukčného hľadiska ide o oceľový skelet, ktorý je omurovaný tehlovým murivom hr. 30 cm. Základy sú betónové pásové, strop žb monolitický, strecha plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. V sklade nie je rozvod vody, kanalizácie ani kúrenia, elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Objekt bol postavený v roku 1980.