• Nazov aukcie Dražba trojizbového bytu - Kráľovský Chlmec
 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 5.200,–
 • Najnižšie podanie (€) 5.200,–
 • Dražobná zábezpeka 500,– Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Typ dražby byt
 • Výmera podlahovej plochy 55,27 m².
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8686 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 1522/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo výmere 5600/44800 3-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :559, vchod č. 10. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5600/44800
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8686 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 1522/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo výmere 5600/44800 3-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :559, vchod č. 10. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5600/44800
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Foto Streda n B 1

3-izbový  byt č. 1 sa nachádza na 1. poschodí   obytného domu s.č.559 Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty  chodby na 1. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu je 55,27 m². V byte sú tri izby, chodba, samostatná kuchyňa, kúpeľňa a WC. Byt na 1. Poschodí nemá balkón. Byt bol nadobudnutý do osobného vlastníctva prevodom v roku 2008.

V byte boli vykonané čiastočné stavebné úpravy spočívajúce v prepojení  WC s kúpeľňou so vstupom z chodby, boli vymenené niektoré pôvodné zariaďovacie predmety, v kúpeľni a WC boli zrealizované keramické obklady. Podlahy v kuchyni, kúpeľni a WC majú položenú keramickú dlažbu, v  izbách sú pôvodné drevené parkety. Drevené zdvojené okná s vonkajšími roletami sú pôvodné, zasklené obyčajným sklom, s vnútornými drevenými parapetmi, vchodové dvere do bytu sú pôvodné drevené plné, osadené v oceľovej zárubni.