Košický kraj

/Košický kraj
­

Dražba hospodárskej pôdy v obci Vinné okres Michalovce

 • Dátum aukcie 15.05.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 10640
 • Mesto Vinné
 • Typ dražby pozemky
17 apríl, 2023|Categories: , , |

Dražba rekreačného domu s príslušenstvom

 • Dátum aukcie 15.05.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 714 000
 • Mesto Vinné
 • Typ dražby pozemky a rekreačná stavba
 • Popis dražby Rekreačný dom Zemplínska Šírava - stredisko Lúč č.s. 3700 na parc. 2201/11 v k.ú. Vinné je samostatne stojaci na konci radovej zástavby radových rekreačných domčekov. RD je trojpodlažný s plochou strechou so vstupom z verejnej komunikácie pred domom. 1PP - suterén má dispozične jednu izbu, terasu, vináreň, vinotéku, fittness miestnosť, sklad, chodbu, schodisko, kúpeľňu s WC, práčovňu, sušiareň, kotolňu a garáž pre lode. 1 NP - prízemie má vonkajšie závetrie, vstupnú halu, samostatné WC, chodbu, 2x šatník, dvojgaráž, kúpeľňu, dve izby, dve terasy, schodisko, halu a jedáleň s otvoreným stropom, kuchyňu a špajzu. 2 NP - poschodie má galériu, apartmán, dve terasy, dve kúpeľne, šatník, izbu a saunu.
17 apríl, 2023|Categories: , |

Dražba rodinného domu v okrese Trebišov

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 8.600,--
 • Mesto Boľ
 • Typ dražby dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 244 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Boľ , Katastrálne územie Boľ, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 491 o výmere 540 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 492 o výmere 570 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 177, na parcele číslo 491, Rodinný dom
20 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 2 izbového bytu v okrese Geľnica

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 4.490,–
 • Mesto Geľnica
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 646 vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor, pre Okres Gelnica, Obec Prakovce, Katastrálne územie Prakovce, ako: Parcely registra „C“: Pozemok par.č. KN-C 177 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 514/10000 2-izbový byt č.15 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :268, vchod č. :0 Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 514/10000
20 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 2 izbového bytu v okrese Trebišov

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 5.600,–
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2983 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 688/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku 6240/64050 2-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na prízemí Súpisné číslo bytového domu 613, vchod číslo 51. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6240/64050
20 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu okres Trebišov

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1, kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 11.900,--
 • Mesto Veľký Horeš
 • Typ dražby dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 85 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Veľký Horeš , Katastrálne územie Veľký Horeš, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 30 o výmere 492 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 45/1 o výmere 703 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 324, na parcele číslo 30, Rodinný dom
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 3 izbového bytu v Kráľovskom Chlmci

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 5.200,–
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8686 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 1522/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo výmere 5600/44800 3-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :559, vchod č. 10. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5600/44800
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 3 izbového bytu Obec Streda nad Bodrogom

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 4.945,–
 • Mesto Streda nad Bodrogom
 • Typ dražby byt
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 2 izbového bytu Okres Trebišov, Obec Čierna nad Tisou

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 3.470,–
 • Mesto Čierna nad Tisou
 • Typ dražby byt
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba penziónu v obci Krompachy

 • Dátum aukcie 27.11.2015
 • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
 • Typ dražby iná stavba
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1748 vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pre Okres Spišská Nová Ves, Obec Krompachy , Katastrálne územie Krompachy, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2554 o výmere 704 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 354, na parcele číslo 2554, Penzión
1 marec, 2016|Categories: , , |