• Nazov aukcie Dražba 2 izbového bytu Čierna nad Tisou
 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 3.470,–
 • Najnižšie podanie (€) 3.470,–
 • Dražobná zábezpeka 500,–
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Čierna nad Tisou
 • Typ dražby byt
 • Výmera podlahovej plochy 51,29 m2
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 663 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Čierna nad Tisou, Katastrálne územie Čierna nad Tisou, ako: 2-izbový byt č.7 nachádzajúci sa na 2. Poschodí, vchod: 1 Súpisné číslo bytového domu 180 Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 349/10000 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba súp.č. 180 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

2-izbový  byt č. 7  sa nachádza na 2. poschodí v bytovom dome s.č. 180 na ulici Obrancov mieru 180/10 v obci Čierna nad Tisou. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty z chodby na 2. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu po kontrolnom premeraní je 51,29 m2. V byte sú dve izby ( jedna s prístupom na balkón ), vstupná chodba, samostatná kuchyňa, samostatná kúpeľňa a samostatné WC.  Súčasťou príslušenstva bytu  je pivnica  situovaná v technickom podlaží  na prízemí bytového domu o ploche 2,65  m2, ktorej plocha je započítaná do plochy bytu.