• Nazov aukcie Dražba bytu v apartmánovom dome
 • Dátum aukcie 12.01.2017
 • Kolo dražby 3.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 44 755,19 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 40.279,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 12.083- Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Veľký Slavkov
 • Typ dražby byt
 • Výmera podlahovej plochy 49,37
 • Predmet dražby Predmetom dražby je Byt č. 1, nachádzajúci sa na prízemí, v bytovom dome so súp. č. 798, označenom ako apartmánový dom sekcia „D“, zapísaný na LV č.1238, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, spoločne so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 4997/109516 k spoločným častiam a spoločným zariadeniam vyššie uvedeného bytového domu a spoluvlastníckym podielom o veľkosti 4997/109516 k nasledovným parcelám, na ktorých leží vyššie uvedený bytový dom, t.j. k: a) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 1238, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad: - parcela C-KN č. 699/271, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 - parcela C-KN č. 699/279, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 - parcela C-KN č. 699/277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 - parcela C-KN č. 699/275, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 - parcela C-KN č. 699/273, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 - parcela C-KN č. 699/311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 - parcela C-KN č. 699/313, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 - parcela C-KN č. 699/315, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 - parcela C-KN č. 699/317, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 - parcela C-KN č. 699/319, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 - parcela C-KN č. 699/321, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 a súčasne b) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 496, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad: - parcela C-KN č. 699/281, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 - parcela C-KN č. 699/283, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

byt č. 1

                                                  

Pozemok sa nachádza  mimo zastavanej časti obce Veľký Slavkov, na okraji k.ú. Nová Lesná v susedstve k.ú. Starý Smokovec v časti Pod Lesom, kde je silne rozvinutý cestovný ruch.. Prístup k nemu je z miestnej komunikácie. K pozemku sú privedené všetky inžinierske siete. V zmysle schváleného územného plánu obce je lokalita, v ktorej sa pozemok nachádza určená pre výstavbu rodinných, bytových domov a rekreačných zariadení.   Obec Veľký Slavkov je  svojou polohou výborným východiskovým bodom do všetkých centier Vysokých Tatier. Leží na hranici Tatranského národného parku a je prispôsobená na celoročnú turistiku.  Danému bytu prislúcha spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 4997/109516. Byt  č. 1 je situovaný  na prízemí bytového domu sekcie „D “ ako prvý v poradí zo strany západnej. Dispozične riešenie bytu: vchod do bytu je riešený zo spoločného priestoru – chodby. Z chodby v byte je riešené soc. hyg. zariadenie (sprcha) s WC a na druhej strane kotolňa s kotlom na zemný plyn. Z chodby bytu je riešený vstup do veľkého priestoru, ktorý slúži ako kuchyňa a obývacia izba, z ktorej je prístupná aj terasa, ktorá  je ohradená múrom výšky 100 cm.   Vybavenie bytu:   Vnútorné omietky sú prevedené stierkami,  vnútorné  keramické obklady sú prevedené v kuchyni  a v soc. hyg. zariadení. Dvere drevené v obložkovej zárubni, v obytnom priestore sú podlahy drevené plávajúce,   v soc. hyg. zariadení  je keramická dlažba. Vykurovanie – ústredné s oceľovými panelovými radiátormi, vlastná kotolňa s kotlom na zemný plyn (kotol osadený v samostatnej kotolni), prípojky k vykurovacím telesám sú z medeného potrubia.  Elektroinštalácia  svetelná s automatickým istením. Vnútorný plynovod – pripojenie  zemného plynu do kuchyne ku sporáku a do kotolne, ohrev teplej vody je z vlastného kotla na zemný plyn. Vybavenie kuchyne – nová atypická kuchynská linka dĺžky 210 cm s nerezovým drezovým umývadlom a pákovou vodovodnou batériou a splachovacím záchodom kombi.