Nezastavaný pozemok

/Nezastavaný pozemok
­

Dražba hospodárskej pôdy v obci Vinné okres Michalovce

 • Dátum aukcie 15.05.2023
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 10640
 • Mesto Vinné
 • Typ dražby pozemky
17 apríl, 2023|Categories: , , |

Dražba pozemkov v obci Liptovský Mikuláš k.ú. Palúdzka – VYDRAŹENÉ

 • Dátum aukcie 14.04.2022
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 73.600,00 bez DPH
 • Mesto Liptovský Mikuláš
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Pozemok sa nachádza vo štvrti nových bytových a rodinných domov aj s prebiehajúcou novou výstavbou. V tejto časti je obec zastavaná, aj s vybudovanými inžinierskymi sieťami. Predmetná lokalita má z inžinierskych sietí vybudovaný rozvod elektrickej energie, rozvody slaboprúdu, internetu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu. Pozemok je rovinatý v tvare obdĺžnika (východ-západ: cca 54*18). Prístup k pozemku je z upravenej miestnej komunikácie E. Penkalu zo západnej strany pozemku, cez pozemky vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš: LV č. 4401 k. úz. Palúdzka (p.č. 2098/3, 2099/114, 2099/115 resp. z východnej strany z pozemku parc. č. 2099/7, 2099/208. Od centra okresného mesta Lipt. Mikuláš je vzdialený cca 2,5 km a dopravné spojenie je prímestskou aj mestskou hromadnou autobusovou dopravou, resp. individuálne autom do 5 min.. Príslušná občianska vybavenosť so štatútom okresného mesta - okresný úrad, okresný súd, polícia, banky. poisťovne, nemocnica s poliklinikou, materské, základné, stredné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná sieť, hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom, športové ihriská sú v intraviláne - v sídle okresného mesta priamo v meste Liptovský Mikuláš. Okolitá zástavba pozemkov je nehnuteľnosťami určenými na trvalé bývanie (rodinné domy, bytové domy) a voľnými parcelami. Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 20%.
9 marec, 2022|Categories: , , |

Dražba pozemkov kú Bohatá-Hurbanovo 2. kolo

 • Dátum aukcie 25.01.2022
 • Kolo dražby 2. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 18.000,00
 • Mesto Hurbanovo
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hurbanovo. V okolí je situovaný výrobný areál firmy Corplex, solárny park. Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a elektro NN. Poloha pozemkov je znalcom hodnotená ako priemyselná časť mesta Hurbanova, ktorá je od centra vzdialená cca 10 minút autom. Pozemky sú určené podľa schváleného územného plánu mesta Hurbanovo ako územia výroby, skladovania a distribúcie.
27 december, 2021|Categories: , , |

Dražba pozemkov kú Bohatá-Hurbanovo

 • Dátum aukcie 25.11.2021
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 22.500,00
 • Mesto Hurbanovo
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hurbanovo. V okolí je situovaný výrobný areál firmy Corplex, solárny park. Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a elektro NN. Poloha pozemkov je znalcom hodnotená ako priemyselná časť mesta Hurbanova, ktorá je od centra vzdialená cca 10 minút autom. Pozemky sú určené podľa schváleného územného plánu mesta Hurbanovo ako územia výroby, skladovania a distribúcie.
20 október, 2021|Categories: , , |

Dražba pozemkov určených na výstavbu RD Trenčín Hanzlíková UPUSTENÉ OD DRAŽBY

 • Dátum aukcie 24.10.2019
 • Kolo dražby 1. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 275.000 Eur
 • Mesto Trenčín Hanzlíková
 • Typ dražby pozemky
24 september, 2019|Categories: , , |

Dražba poľnohospodárskej pôdy Trenčín Hanzlíková UPUSTENÉ OD DRAŽBY

 • Dátum aukcie 24.10.2019
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 11.000 Eur
 • Mesto Trenčín
 • Typ dražby pozemky
24 september, 2019|Categories: , , |

Opakovaná dražba pozemkov v Plavých Vozokanoch o výmere 13.521 m2 VYDRAŽENÉ

 • Dátum aukcie 21.06.2018
 • Kolo dražby 2. kolo
 • Najnižšie podanie (€) 27.160,00 Eur
 • Mesto Levice
 • Typ dražby pozemky
30 november, 2017|Categories: , , |

Dražba pozemkov v Bratislave na Slovnaftskej ceste VYDRAŽENÉ

 • Dátum aukcie 08.11.2016
 • Kolo dražby 2.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 630.750,- Eur
 • Mesto Bratislava
 • Typ dražby pozemky
12 október, 2016|Categories: , , |

Dražba pozemkov v Bratislave – Ružinov – Slovnaftská cesta

 • Dátum aukcie 30.08.2016
 • Kolo dražby 1 kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 841.000,00 Eur
 • Mesto Bratislava-Ružinov
 • Typ dražby pozemky
 • Popis dražby Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Ružinov v okrese Bratislava II, v blízkosti diaľnice D1, pozdĺž mestskej komunikácie - Slovnaftská ulica, ktorá spája centrum mesta z časťou Vlčie Hrdlo a Podunajskými Biskupicami. Pozemky sú rovinaté, aktuálne využívané na poľnohospodársku výrobu. Slovnaftská ulica je križovaná aj železničnou traťou. Miesto sa považuje za lukratívne, ponúka vynikajúce možnosti pre služby, obchod alebo aj bývanie. Parcely sú prístupné po mestskej spevnenej asfaltovej komunikácii a už spomínanou železnicou. V blízkosti sa nachádza aj Bratislavský prístav.
27 júl, 2016|Categories: , , |

Pozemky – súčasť rekreačného areálu v Kučišdorfskej doline

 • Dátum aukcie 30.08.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 476.915,- Eur
 • Mesto Pezinok
 • Typ dražby Pozemky ako súčasť rekreačného areálu
 • Popis dražby Pozemky sú súčasťou rekreačného areálu, ktorý sa nachádza vo svahovitom teréne v Kučindorskej doline pod kopcom Veľkej Homoly, v blízkosti hlavnej cesty z Pezinka k horskému prechodu Baba. Jedná sa o vyhľadávanú rekreačnú oblasť s množstvom stavieb pre individuálnu rekreáciu a bývanie. Vzdialenosť do centra mesta Pezinok je do 6 km. Dostupnosť k hromadnej doprave ako autobus a vlakovej stanice Pezinok je do 10 min. jazdy autom. Prístup na diaľničný ťah D1 je vo vzdialenosti do 15 km. Mesto Pezinok je možno zaradiť ako okrajový obytný satelit Hlavného mesta SR Bratislava. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné uvažovať s občasnými dopravnými zápchami na trase spájajúcej mesto Pezinok s mestom Bratislava v čase rannej a večernej dopravnej špičky. Vzdialenosť ohodnocovanej nehnuteľnosti od centra Hlavného mesta Slovenskej republiky je do 30km.
27 júl, 2016|Categories: , , |