Aukcie

/Aukcie/
­

Dražba 3 izbového bytu v Kráľovskom Chlmci

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 5.200,–
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8686 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 1522/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo výmere 5600/44800 3-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :559, vchod č. 10. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5600/44800
19 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 3 izbového bytu Obec Streda nad Bodrogom

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 4.945,–
 • Mesto Streda nad Bodrogom
 • Typ dražby byt
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 2 izbového bytu Okres Trebišov, Obec Čierna nad Tisou

 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 3.470,–
 • Mesto Čierna nad Tisou
 • Typ dražby byt
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Klenovec okres Rimavská Sobota

 • Dátum aukcie 16.05.2016
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 3 380,00 Eur
 • Mesto Klenovec
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 625 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Klenovec , Katastrálne územie Klenovec, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 22/2 o výmere 92 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 23 o výmere 103 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 49, na parcele číslo 22/2, Rodinný dom Spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B2 o veľkosti 1/2 ku nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 708 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Klenovec , Katastrálne územie Klenovec, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 22/3 o výmere 53 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba 3 izbového bytu Okres Revúca obec Jelšava

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 7.400,–
 • Mesto Revúca
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby 3-izbový byt č.18 v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty chodby na 2. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu je 80,08 m2. V byte sú tri samostatné izby, samostatná kuchyňa, kúpeľňa spoločne s WC, chodba a špajza. Súčasťou bytu sú je aj samostatná pivnica situovaná v technickom čiastočne zapustenom podlaží bytového domu o ploche 5,10 m2 ktorá je započítaná do plochy bytu .
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Iňa

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Iňa, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 292, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Iňa, Katastrálne územie Iňa, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 402/8 o výmere 633 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 402/9 o výmere 1793 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 402/11 o výmere 103 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby Rodinný dom, na parcele 402/11, súpisné číslo 80
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Bajka

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Bajka, okres Levice
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 254, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Bajka, Katastrálne územie Bajka, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2/2 o výmere 359 m2, V podiele 7892/70922 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 3-izbový byt č. 4 nachádzajúci sa na 2. poschodí Súpisné číslo bytového domu :44, vchod č. 44B Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 7892/70922
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Keť

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Keť, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 103, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Keť, Katastrálne územie Keť, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 392/2 o výmere 544 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 344, na parcele číslo 392/2, Rodinný Dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Zlatná na Ostrove

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Zlatná na Ostrove, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2388, vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Zlatná na Ostrove, Katastrálne územie Zlatná na Ostrove, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 170/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/2 o výmere 413 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 170/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/4 o výmere 36 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/5 o výmere 268 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 104, na parcele číslo 170/1, Rodinný Dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba penziónu v obci Krompachy

 • Dátum aukcie 27.11.2015
 • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
 • Typ dražby iná stavba
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1748 vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pre Okres Spišská Nová Ves, Obec Krompachy , Katastrálne územie Krompachy, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2554 o výmere 704 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 354, na parcele číslo 2554, Penzión
1 marec, 2016|Categories: , , |