Aukcie

/Aukcie/
­

Dražba 3 izbového bytu Okres Revúca obec Jelšava

 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Najnižšie podanie (€) 7.400,–
 • Mesto Revúca
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby 3-izbový byt č.18 v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty chodby na 2. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu je 80,08 m2. V byte sú tri samostatné izby, samostatná kuchyňa, kúpeľňa spoločne s WC, chodba a špajza. Súčasťou bytu sú je aj samostatná pivnica situovaná v technickom čiastočne zapustenom podlaží bytového domu o ploche 5,10 m2 ktorá je započítaná do plochy bytu .
13 máj, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Iňa

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Iňa, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 292, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Iňa, Katastrálne územie Iňa, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 402/8 o výmere 633 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 402/9 o výmere 1793 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 402/11 o výmere 103 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby Rodinný dom, na parcele 402/11, súpisné číslo 80
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Bajka

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Bajka, okres Levice
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 254, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Bajka, Katastrálne územie Bajka, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2/2 o výmere 359 m2, V podiele 7892/70922 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 3-izbový byt č. 4 nachádzajúci sa na 2. poschodí Súpisné číslo bytového domu :44, vchod č. 44B Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 7892/70922
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Keť

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Keť, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 103, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Keť, Katastrálne územie Keť, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 392/2 o výmere 544 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 344, na parcele číslo 392/2, Rodinný Dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Zlatná na Ostrove

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Zlatná na Ostrove, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2388, vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Zlatná na Ostrove, Katastrálne územie Zlatná na Ostrove, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 170/1 o výmere 109 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/2 o výmere 413 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 170/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/4 o výmere 36 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 170/5 o výmere 268 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 104, na parcele číslo 170/1, Rodinný Dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba penziónu v obci Krompachy

 • Dátum aukcie 27.11.2015
 • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
 • Typ dražby iná stavba
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1748 vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pre Okres Spišská Nová Ves, Obec Krompachy , Katastrálne územie Krompachy, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 2554 o výmere 704 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 354, na parcele číslo 2554, Penzión
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Farná

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Farná, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 258, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Farná, Katastrálne územie Farná, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 865 o výmere 1225 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 866 o výmere 516 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 37, na parcele číslo 866, Rodinný Dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Bátorove Kosihy

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Bátorove Kosihy, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Katastrálnom území Bátorove Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno, zapísané na LV č. 1432: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: - s parcelným číslom 259/32 o výmere 410 m2, druh pozemku: vinice, - s parcelným číslom 259/53 o výmere 510 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - s parcelným číslom 259/77 o výmere 573 m2, druh pozemku: záhrady Stavba – rodinný dom so súpisným č. 1090, postavená na parcele č. 259/53
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v Hurbanove

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Hurbanovo, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 648 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Hurbanovo , Katastrálne územie Hurbanovo ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 1647 o výmere 331 m2, druh pozemku: Záhrady - parcelné číslo 1648/1 o výmere 150 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 1648/2 o výmere 142 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Stavby - súpisné číslo 415, na parcele číslo 1648/1, Rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba 3-izbového bytu v obci Vrbová nad Váhom

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Vrbová nad Váhom, okres Komárno
 • Typ dražby byt
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrbová nad Váhom, obec Vrbová nad Váhom, okres Komárno, zapísané na LV č. 499: - byt č. 2, nachádzajúci sa na 1.poschodí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 723/3556, - nebytový priestor č. 2 – garáž, nachádzajúci sa na prízemí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 166/3556,
1 marec, 2016|Categories: , , |