• Nazov aukcie Dražba ubytovne Žabí majer Bratislava
 • Dátum aukcie 11.04.2018
 • Kolo dražby 1. kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1.270.000 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 1.270.000 Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000 Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava Rača
 • Typ dražby dražba nehnuteľnosti - ubytovacie zariadenie
 • Výmera pozemku 3431
 • Popis dražby Apartmánový dom – ubytovacie priestory je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, situovaný na parc. č. 4924/42 v zastavanom území obce Bratislava, miestna časť Rača, k.ú. Rača. Pôvodná stavba ako administratívna budova s dvomi nadzemnými podlažiami bola daná do užívania v roku 1985. V roku 2006 bol objekt kompletne zrekonštruovaný, počas tejto rekonštrukcie bolo vybudované 3.NP. Spolu sa v apartmánovom dome nachádza 40 bytov a 9 nebytových priestorov. Na I.NP – prízemí sa nachádza vstup so zádverím, vrátnica, chodba, plynová kotolňa, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži s predsieňou, schodisko, vonkajšie schodisko, kuchynka, sociálne priestory – umyváreň a 11 jednoizbových bytov. Na II. NP – 1.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži s predsieňou a 15 jednoizbových bytov. Na III. NP – 2.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, dve samostatné kúpeľne s WC, samostatné WC muži s predsieňou a 14 jednoizbových bytov. Priemerná zastavaná plocha jednotlivých podlaží je 475,53 m2. Objekt je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a elektriky. V objekte nie sú výťahy. Nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len pravidelnú bežnú údržbu. Pozemok je rovinatý, na hranici pozemku sú všetky inžinierske siete s možnosťou rozšírenia výstavby až na päťnásobok plochy súčasnej zástavby.
 • Predmet dražby nehnuteľnosti zapísané na LV č. 10805 a 10916, vedené Okresným úradom Bratislava III., odbor katastra nehnuteľností, pre obec Bratislava m.č. Rača, katastrálne územie Rača ako: LV č. 10805 Pozemky parc. reg. C druh pozemku výmera 4924/144 zastavané plochy a nádvoria 578 m2 4924/163 zastavané plochy a nádvoria 2383 m2 LV č. 10916 Pozemky parc. reg. C druh pozemku výmera 4924/42 zastavané plochy a nádvoria 470 m2 Stavby parc č. druh stavby súp. číslo 4924/42 Apartmán. dom – ubytov. priestory 9426
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Foto 1