• Nazov aukcie Dražba pozemkov Bratislava-Ružinov - Slovnaftská cesta
 • Dátum aukcie 30.08.2016
 • Kolo dražby 1 kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 841.000,00 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 841.000,00 Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava-Ružinov
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 14244,00 m2
 • Popis dražby Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Ružinov v okrese Bratislava II, v blízkosti diaľnice D1, pozdĺž mestskej komunikácie - Slovnaftská ulica, ktorá spája centrum mesta z časťou Vlčie Hrdlo a Podunajskými Biskupicami. Pozemky sú rovinaté, aktuálne využívané na poľnohospodársku výrobu. Slovnaftská ulica je križovaná aj železničnou traťou. Miesto sa považuje za lukratívne, ponúka vynikajúce možnosti pre služby, obchod alebo aj bývanie. Parcely sú prístupné po mestskej spevnenej asfaltovej komunikácii a už spomínanou železnicou. V blízkosti sa nachádza aj Bratislavský prístav.
 • Predmet dražby LV 6541, Katastrálne územie Ružinov, Obec Bratislava mesto, Ružinov, Okres Bratislava II, Zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 3377/31 Ostatné plochy 738 3377/61 Ostatné plochy 255 3377/62 Ostatné plochy 684 3544/71 Ostatné plochy 4296 3544/72 Ostatné plochy 2683 3544/73 Ostatné plochy 4852 3544/74 Ostatné plochy 736
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Pozemky s parcelnými číslami 3377/31, 3377/61, 3377/62, 3544/71, 3544/72, 3544/73 a 3544/74, zapísané na liste vlastníctva č. 6541, k.ú. Ružinov, obec Bratislava m.č. Ružinov, okres Bratislava II., sú rovinaté poľnohospodárske parcely, nachádzajúce sa pozdĺž Slovnaftskej cesty v Bratislave. Dostupnosť do centra Bratislavy je vynikajúca, rovnako aj napojenie na diaľničný obchvat D1. Poloha je lukratívna, prechádza ňou aj železničná trať. Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Ružinov v okrese Bratislava II, v blízkosti diaľnice D1, pozdĺž mestskej komunikácie – Slovnaftská ulica, ktorá spája centrum mesta z časťou Vlčie Hrdlo a  Podunajskými Biskupicami. Pozemky sú rovinaté, aktuálne využívané na poľnohospodársku výrobu. Slovnaftská ulica je križovaná aj železničnou traťou. Miesto je považované za lukratívne, ponúka vynikajúce možnosti pre služby, obchod alebo aj bývanie. Parcely sú prístupné po mestskej spevnenej asfaltovej komunikácii a už spomínanou železnicou.