• Nazov aukcie dražba pozemkov v Bratislave na Slovnaftskej ceste
 • Dátum aukcie 08.11.2016
 • Kolo dražby 2.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 841.000,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 630.750,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava
 • Typ dražby pozemky
 • Výmera pozemku 14.244 m2
 • Predmet dražby LV 6541, Katastrálne územie Ružinov, Obec Bratislava mesto, Ružinov, Okres Bratislava II, Zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 3377/31 Ostatné plochy 738 3377/61 Ostatné plochy 255 3377/62 Ostatné plochy 684 3544/71 Ostatné plochy 4296 3544/72 Ostatné plochy 2683 3544/73 Ostatné plochy 4852 3544/74 Ostatné plochy 736
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Predmetné pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 6541, k.ú. Ružinov, obec Bratislava m.č. Ružinov, okres Bratislava II. sa nachádzajú v v blízkosti diaľnice D1, pozdĺž mestskej komunikácie – Slovnaftská ulica, ktorá spája centrum mesta z časťou Vlčie Hrdlo a  Podunajskými Biskupicami. Pozemky sú rovinaté, aktuálne využívané na poľnohospodársku výrobu. Slovnaftská ulica je križovaná aj železničnou traťou. Miesto  ponúka vynikajúce možnosti pre služby, obchod alebo aj bývanie. Parcely sú prístupné po mestskej spevnenej asfaltovej komunikácii a už spomínanou železnicou, v blízkosti sa nachádza  Bratislavský prístav.