• Nazov aukcie Dražba nebytových priestorov, Račianska ul. Bratislava
 • Dátum aukcie 29.09.2016
 • Kolo dražby 2.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 1.370.000,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 959.000,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 15.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Bratislava Nové mesto
 • Typ dražby dražba nebytových priestorov
 • Predmet dražby Nebytové priestory a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 2584 ako: - Priestor č 12-01, nachádzajúci sa na 1. p. vchodu Račianska 17, bytového domu č. súp. 1506, zapísaného na LV č. 2584 pre kat . úz. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „bytový dom 1“ ), nachádzajúceho sa na pozemku – parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ a parc. č. 11928/2 o výmere 286 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaných na LV č. 4046 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III ( ďalej len „pozemok“ ) - Spoluvlastnícky podiel v podiele 3340/519660 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 1 - Priestor č. 12-02, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska 17, bytového domu 1 - Spoluvlastnícky podiel v podiele 4226/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1 - Priestor č. 12-04, nachádzajúci sa v suteréne vchodu Račianska 17, bytového domu 1 - Spoluvlastnícky podiel v podiele 7703/519660 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 1 Spoluvlastnícky podiel v podiele 29/1000 na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 4046 ako: - pozemok - parc. č. 11928/1 o výmere 285 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“ - pozemok - parc. č. 11928/2 o výmere 286 m 2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“ - pozemok - parc. č. 22002/4 o výmere 173 m 2 - ostatné plochy, parcela reg. „C“ Spoluvlastnícky podiel v podiele 766/1000 na pozemku – parc. č. 11928/3 o výmere 308 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísanom na LV č. 5169 Nebytový priestor a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaný na LV č. 5357 ako: - Priestor č. 3-1, nachádzajúci sa na prízemí vchodu Račianska, Obchod, súp. č. 10722, zapísanej na LV č. 5357 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III (ďalej len „bytový dom 2“ ), nachádzajúcej sa na pozemku – parc .č. 11928/3 o výmere 308 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“, zapísanom na LV č. 5169 pre katastrálne územie Nové Mesto, obec Bratislava- mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III - Spoluvlastnícky podiel v podiele 50166/65520 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

p3140006Dražba nebytových priestorov pre administratívnu prevádzku – kancelárie

 • nebytový priestor č. 01 nachádzajúceho sa v suteréne – 1.PP, na prízemí – 1.NP, na poschodí – 2.NP v stavbe č.s. 10722 – „Obchod“, postavenej na pozemku parc.č. 11928/3, v k.ú. Nové Mesto,  Račianska ulica, vchod č. 15, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 10722 vo výške 50166/65520, podielu na pozemku parc.č.11928/3, v k.ú. Nové Mesto vo výške 766/1000
 • nebytový priestor č. 04 nachádzajúceho sa v suteréne – 1.PP v stavbe č.s. 1506 – „Bytový dom“, postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto,  Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 7703/519660, podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 15/1000
 • nebytový priestor č. 02 nachádzajúceho sa v prízemí – 1.NP v stavbe č.s. 1506 – „Bytový dom“, postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto,  Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 4226/519660, podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 8/1000
 • nebytový priestor č. 01 nachádzajúceho sa na 1. poschodí – 2.NP v stavbe č.s. 1506 – „Bytový dom“, postavenej na pozemku parc.č. 11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto,  Račianska ulica, vchod č. 17, Bratislava III a podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č.s. 1506 vo výške 3340/519660, podielu na pozemku parc.č.11928/1, 11928/2, v k.ú. Nové Mesto vo výške 6/1000

Nebytové priestory na Račianskej ulici sú užívané pre administratívne účely – kancelárie, marketingové služby, školiace stredisko.

Priestory sa nachádzajú v širšom centre Bratislavy, s výbornou dostupnosťou MHD ako aj vlastným autom. Budova so súp. č. 10722 má veľmi dobrý stav údržby, v roku 2007 prešla celkovou rekonštrukciou s nadštandardným vybavením. Bytový dom súp. č. 1506, ktorého súčasťou sú priestory  01, 02, 04, je s bežne vykonávanou údržbou, dom bol v rokoch 2010 – 2011 renovovaný.

Ide o stavbu postavenú ako monolitický betónový skelet pristavaný k pôvodnej stavbe bytového domu č.s. 1506.

Vnútorné priestory nebytového priestoru č. 01 prešli kompletnou rekonštrukciou v roku 2007- 2010, všetky prvky krátkodobej životnosti boli vymenené za nové, vrátane krytiny strechy. Povrchy stien sú upravené vápennou stierkovou omietkou s farebnou maľovkou,. V nebytovom priestore sa nachádza jedno hygienické zariadenie v suteréne. Keramický obklad stien je i v kuchynke a v príručnom bare v suteréne. Stropy sú prevažne so sadrokartónovým podhľadom, pričom nad podhľadmi sú vedené rozvody inštalácií a sú v nich zapustené svietidlá. Podlahy v kanceláriách a na hlavnom schodisku sú z veľkoplošných laminátových parkiet. Na chodbách, v kuchynkách a v sociálnom zariadení sa nachádza keramická dlažba, v školiacich miestnostiach a v miestnosti calllcentra sa nachádza textilný povrch. Dvere na 2. NP. z chodby do kancelárií sú z hliníkových profilov s izolačným dvojsklom, ostatné dvere sú plné dyhované v obložkových zárubniach. Deliace steny v prízemí od chodby a v poschodí od haly a recepcie do kancelárií sú tvorené z plastových stien s izolačným dvojsklom. Všetky okná v podlažiach sú plastové s izolačným dvojsklom a vertikálnymi textilnými žalúziami v prízemí a na poschodí. Na časti okien sú hliníkové vodorovné žalúzie. V kanceláriách sa nachádzajú vstavané skrine, ako aj nábytok na mieru. Objekt je od ulice orientovaný na juhovýchodnú stranu.Kuchynské linky sú sektorové na báze dreva s nerezovými drezmi a pákovými batériami. Sociálne zariadenie obsahuje WC misu kombi a keramické umývadlo s pákovou batériou. Sprcha je s keramickou vaničkou a sklenými stenami a dverami a príslušnými batériami.Objekt je vybavený meračom studenej vody, plynomerom a elektromerom. V celom objekte je rozvod pevnej telefónnej linky, káblovej TV, štrukturovanej kabeláže počítačovej siete v školiacich miestnostiach s hustou sieťou zásuviek, domového telefónu, bezpečnostného systému so snímačmi pohybu.Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Vykurovanie objektu je tromi samostatnými kotlami zn. Vaillant, na každom podlaží jeden – tieto vykurovacie systémy slúžia i pre nebytové priestory čísla 01, 02 a 04 v stavbe č.s. 1506. Kotol v suteréne je umiestnený v priestore pod schodiskom, v prízemí je umiestnený v priestore pomocného schodiska a na poschodí je umiestnený v medzistrope nad miestnosťou číslo 2.13a. Spolu s kotlami sú inštalované i elektrické boilery. Radiátory sú oceľové, plošné zn. Korado s termostatickými hlavicami. Objekt je klimatizovaný v každej administratívnej miestnosti, agregáty klimatizácie sú umiestnené na fasáde a na streche objektu, ovládanie klimatizácie je automatické.