• Nazov aukcie Dražba bytu v apartmánovom dome
 • Dátum aukcie 15.11.2016
 • Kolo dražby 2.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 42 818,47 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 40.680,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 12 204,- Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Veľký Slavkov
 • Typ dražby byt
 • Výmera podlahovej plochy 47,31
 • Predmet dražby Predmetom dražby je Byt č. 6, nachádzajúci sa na prízemí, v bytovom dome so súp. č. 799, označenom ako apartmánový dom sekcia „E“, zapísaný na LV č.1237, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, spoločne so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 4997/126819 k spoločným častiam a spoločným zariadeniam vyššie uvedeného bytového domu a spoluvlastníckym podielom o veľkosti 4997/126819 k nasledovným parcelám, na ktorých leží vyššie uvedený bytový dom, t.j. k: a) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 1237, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad: - parcela C-KN č. 699/299, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 - parcela C-KN č. 699/301, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 - parcela C-KN č. 699/303, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 - parcela C-KN č. 699/305, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 - parcela C-KN č. 699/307, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 - parcela C-KN č. 699/309, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a súčasne b) nasledovným parcelám zapísaným na LV č. 496, pre k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad: - parcela C-KN č. 699/285, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 - parcela C-KN č. 699/287, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 - parcela C-KN č. 699/289, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 - parcela C-KN č. 699/291, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 - parcela C-KN č. 699/293, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 - parcela C-KN č. 699/295, zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 - parcela C-KN č. 699/298, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

byt č. 6

                                                          

Pozemok sa nachádza  mimo zastavanej časti obce Veľký Slavkov, na okraji k.ú. Nová Lesná v susedstve k.ú. Starý Smokovec v časti Pod Lesom, kde je silne rozvinutý cestovný ruch. Prístup k nemu je z miestnej komunikácie. K pozemku sú privedené všetky inžinierske siete. V zmysle schváleného územného plánu obce je lokalita, v ktorej sa pozemok nachádza určená pre výstavbu rodinných, bytových domov a rekreačných zariadení.  Obec Veľký Slavkov je  svojou polohou výborným východiskovým bodom do všetkých centier Vysokých Tatier. Je vzdialená 8 km od Popradu. Leží na hranici Tatranského národného parku a je prispôsobená na celoročnú turistiku.  Danému bytu prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoloč. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, ktorého veľkosť je 4997/126819. Byt  č. 6 je situovaný  na prízemí bytového domu sekcie „E “ ako prvý v poradí zo strany západnej. Vchod do bytu je riešený zo spoločného priestoru – chodby.  Dispozične riešenie bytu:  vchod do bytu je riešený zo spoločného priestoru – chodby. Z chodby v byte je riešené soc. hyg. zariadenie (sprcha) a na druhej strane WC s kotlom na zemný plyn. Z kuchyne je riešený vstup do obidvoch izieb, z jednej izby je prístupná terasa ohradená múrom (zábradlím) výšky 100 cm. Tento byt má na terase postavený altánok.  Vybavenie bytu:  Vnútorné omietky sú prevedené stierkami,  vnútorné  keramické obklady sú prevedené v kuchyni a v soc. hyg. zariadení. Dvere drevené v obložkovej zárubni,  vo všetkých obytných izbách a v kuchyni sú podlahy drevené plávajúce,  v soc. hyg. zariadení  je keramická dlažba. Vykurovanie – ústredné s oceľovými panelovými radiátormi, vlastná kotolňa s kotlom na zemný plyn (kotol osadený vo WC),  prípojky k vykurovacím telesám sú prevedené z medeného potrubia.  Elektroinštalácia  svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod – prípojky studenej aj teplej vody od stúpacích rozvodov sú plastové, meranie spotreby studenej aj teplej vody v byte, ohrev teplej vody je z vlastného kotla na zemný plyn. Vybavenie kuchyne – nová atypická kuchynská linka dĺžky 300 cm s nerezovým drezovým umývadlom a pákovou vodovodnou batériou. Soc. hyg. zariadenie je vybavené  sprchovacím boxom a keramickým umývadlom WC je vybavené splachovacím záchodom kombi a ker. umývadlom, batérie nerezové pákové.