• Nazov aukcie Dražba 3 izbového bytu v obci Krajná Poľana
 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 3.770,–
 • Najnižšie podanie (€) 3.770,–
 • Dražobná zábezpeka 500,– Eur
 • Kraj Prešovský kraj
 • Mesto Krajná Poľana
 • Typ dražby byt
 • Výmera podlahovej plochy 61,68 m²
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 201 vedené Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor, pre Okres Svidník, Obec Krajná Poľana, Katastrálne územie Krajná Poľana, ako: -Pozemok par.č. KN-C 275/3 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 275/3 vo veľkosti 7234/42488 3-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :57. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 7234/42488
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 201 vedené Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor, pre Okres Svidník, Obec Krajná Poľana, Katastrálne územie Krajná Poľana, ako: -Pozemok par.č. KN-C 275/3 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 275/3 vo veľkosti 7234/42488 3-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :57. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 7234/42488
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

3-izbový  byt č. 1 sa nachádza na 1. poschodí obytného domu s.č. 57. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty  chodby na 1. poschodí. Podľa dostupných údajov je celková podlahová plocha bytu  bez pivníc 61,68 m². V byte sú tri izby (jedna s prístupom  na  loggiu),  samostatná kuchyňa, predsieň,  komora, kúpeľňa, WC  a dve šatne.  Súčasťou bytu  sú aj  dve  samostatné pivnice  situované v technickom  čiastočne zapustenom podlaží  bytového domu o výmere  11,86 m², ktoré sú započítané do plochy bytu. Byt bol nadobudnutý do osobného vlastníctva podľa údajov obce Krajná Poľana v roku 1996 až 1997

Foto