• Nazov aukcie Dražba 2 izbového bytu v obci Kráľovský Chlmec
 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 5.600,–
 • Najnižšie podanie (€) 5.600,–
 • Dražobná zábezpeka 500,–Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Typ dražby byt
 • Výmera pozemku 399 m2
 • Výmera podlahovej plochy 63,92
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2983 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 688/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku 6240/64050 2-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na prízemí Súpisné číslo bytového domu 613, vchod číslo 51. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6240/64050
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2983 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie Kráľovský Chlmec, ako: -Pozemok par.č. KN-C 688/7 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku 6240/64050 2-izbový byt č.1 nachádzajúci sa na prízemí Súpisné číslo bytového domu 613, vchod číslo 51. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6240/64050
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Foto KCH

2-izbový  byt č. 1 sa nachádza na 1. nadzemnom  podlaží – zvýšenom prízemí obytného domu s.č.613. Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty z chodby na 1. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je 63,92 m². V byte sú dve izby (jedna s prístupom  na  loggiu),  samostatná kuchyňa, kúpeľňa s WC a chodba.  Súčasťou príslušenstva k bytu  sú dva samostatné  priestory slúžiace ako pivnice  situované  v technickom  čiastočne zapustenom podlaží  bytového domu o ploche 12,54 m2.

V byte boli vykonané čiastočné stavebné úpravy spočívajúce v rekonštrukcii jadra, boli vymenené pôvodné zariaďovacie predmety, zrealizované keramické obklady v kuchyni a v spoločnej kúpeľni s WC. Podlahy v kuchyni a v kúpeľni s WC majú položenú keramickú dlažbu, v jednej izbe a na chodbe je položená plávajúca laminátová podlaha, v druhej izbe sú pôvodné drevené parkety. Drevené zdvojené okná s vonkajšími plastovými roletami sú pôvodné, zasklené obyčajným sklom. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné drevené plné, z vonkajšej strany čalúnené koženkou, osadené v oceľovej zárubni s bezpečnostnou zámkou. Ostatné vnútorné dvere sú drevené hladké plné a resp. presklené osadené do oceľových zárubní, niektoré v čase obhliadky zvesené.  V byte sú na stenách a stropoch zrealizované hladké omietky. Zariaďovacie predmety v spoločnej kúpeľne s WC – obyčajná smaltovaná vaňa s pákovou vaňovou batériou so sprchou, umývadlo  s pákovou  batériou, zásobníkový elektrický ohrievač TÚV,  keramický COMBI záchod. Kúpeľňa je  po celej výške zo štyroch strán obložená keramickým obkladom a obložená je aj obmurovka vane. Odvetranie WC s kúpeľňou je  prirodzené oknom. Vybavenie kuchyne pozostáva z bežnej kuchynskej linky na báze dreva dlhej 2,0 bm s nerezovým drezom s nerezovou pákovou batériou a plynovým sporákom na zemný plyn. Keramickým  obkladom sú obložené – časť stien medzi dolným a horným radom skriniek kuchynskej linky a  stena  v dotyku s plynovým sporákom.